Regulamin
ZDOBĄDŹ GRĘ FAR CRY 5 PRZY ZAKUPIE PŁYTY GŁÓWNEJ GIGABYTE.
Regulamin promocji:
Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać kod do gry Far Cry 5 Standard Edition PC.

 1. 1. Promocja jest dostępna dla obywateli następujących krajów: Austria, Belgia, Bośnia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Izrael, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Macedonia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria , Turcja, Ukraina i Wielka Brytania.

 2. 2. Gra Far Cry 5 została sklasyfikowana certyfikatem USK 18 oraz PEGI 18. Oznacza to, że udział w promocji GIGABYTE mogą wziąć tylko osoby z wyżej wymienionych krajów, które ukończyły 18 lat. Osoby, które nie kończyły 18 lat nie mogą brać udziału w promocji i otrzymać kodu na grę Far Cry 5, nawet jeśli spełniły wszystkie pozostałe wymagania.

 3. 3. Ta promocja obowiązuje na zakup, u wybranych sprzedawców biorących udział w promocji, wybranych płyt głównych w okresie trwania promocji: od 1 Czerwca do 31 Sierpnia 2018r, aż wszystkie klucze do gry Far Cry 5 zostaną wykorzystane. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jeden kod. Modele płyt głównych biorących udział w promocji:
 4. AMD X470 series

  X470 AORUS GAMING 7 WIFI
  X470 AORUS GAMING 5 WIFI
  X470 AORUS ULTRA GAMING

  AMD X370 series

  AX370-Gaming K7
  AX370M-Gaming 3
  AX370-Gaming K5
  AX370M-DS3H
  AX370-Gaming 3

  Intel Z370 series

  Z370 AORUS Gaming 7
  Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0
  Z370 AORUS Gaming K3
  Z370M D3H
  Z370 AORUS Gaming 7-OP
  Z370 HD3-OP
  Z370 AORUS Gaming 5
  Z370 AORUS Gaming 3
  Z370 HD3P
  Z370P D3
  Z370 AORUS ULTRAGAMING WIFI-OP
  Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI
  Z370N WIFI
  Z370 HD3
  Z370M DS3H
  Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0-OP
  Intel Z270 series

  Z270N-Gaming 5
  Z270 HD3
  Z270X-Ultra Gaming
  Z270P-D3
  Z270-HD3P
  Intel H370 series

  H370 AORUS GAMING 3 WIFI
  H370M DS3H
  H370 HD3
  H370M D3H GSM
 5. 4. By wziąć udział w promocji klient musi stać się członkiem Klubu AORUS. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Klubu AORUS, zapoznaj się z regulaminem.

 6. 5. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej i po potwierdzeniu pomyślnej rejestracji przez firmę GIGABYTE, klient nabywa prawo do otrzymania odpowiedniego kodu do gry Far Cry 5 PC Standard Edition. GIGABYTE wyśle kod do gry Far Cry 5 PC do klienta za pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 30 dni roboczych od oficjalnego zatwierdzenia zgłoszenia.

 7. 6. Ostateczną datą, do której przyjmowane będą zgłoszenia jest 30 września 2018. Wszystkie dokumenty złożone po tym terminie nie będą przyjmowane i nie będą uznawane za ważne.

 8. 7. Ilość kodów dostępu do gry Far Cry 5 PC Standard Edition dostępnych w promocji jest limitowana. Jedna osoba może zarejestrować wyłącznie jeden produkt. Zgłoszenia większej ilości produktów zostaną odrzucone o czym uczestnik promocji zostanie poinformowany drogą mailową.

 9. 8. Niedozwolone jest rejestrowanie produktów zwróconych, których zakup został anulowany lub produktów, które zostały zwrócone sprzedawcy. GIGABYTE zastrzega sobie prawo do wezwania do zwrotu lub unieważnienia kodu do gry Far Cry 5 PC, który został otrzymany w wyniku zarejestrowania zwróconego lub niezakupionego produktu.
  A) Aby uczestniczyć w promocji firmy GIGABYTE nabywca płyty musi wypełnić oficjalny formularz rejestracyjny dostępny pod adresem farcry5.aorus.com w ciągu 30 dni d daty zakupu odpowiedniej płyty głównej GIGABYTE AORUS, jednak przed zakończeniem okresu trwania promocji. GIGABYTE uznaje datę wypełnienia formularza za datę rozpoczęcia okresu rejestracji. Po zgłoszeniu uczestnictwa w promocji firma GIGABYTE dokona weryfikacji zgłoszenia. Wynik weryfikacji zostanie przekazany uczestnikowi promocji drogą mailową w ciągu 30 dni roboczych od momentu rejestracji.
  B) W przypadku otrzymania niekompletnego zgłoszenia lub nieprawidłowego dowodu zakupu, uczestnik promocji otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o uzupełnienie niezbędnych informacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania e-maila. W przypadku braku odpowiedzi rejestracja i kod do gry Far Cry 5 zostaną uznane za nieważne i będą odrzucone. GIGABYTE zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych, zmienionych, nieczytelnych lub fałszywych zgłoszeń.

 10. 9. Ta oferta dotyczy wyłącznie użytkownika końcowego, nie będą przyjmowane żadne zakupy w imieniu firm. Pracownicy GIGABYTE, i / lub partnerów lub współpracujących firm i agencji, dealerów, dystrybutorów i ich pracowników nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Promocji.

 11. 10. GIGABYTE zastrzega sobie prawo do kontroli nadesłanych zgłoszeń oraz wnoszenia dodatkowych żądań w celu sprawdzenie poprawności zgłoszenia. GIGABYTE zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia.

 12. 11. GIGABYTE jest uprawniony do wykluczenia klienta z udziału w tej promocji, pod następującymi warunkami:
  - W każdym przypadku nieprawidłowych lub nierzetelnych danych podanych podczas rejestracji
  - W przypadku wielokrotnego wykorzystania numeru seryjnego
  - Gdy termin przekazania danych został przekroczony

 13. 12. Kod do gry Far Cry 5 PC nie może zostać zamieniony na ekwiwalent pieniężny. W przypadku utraty kodu nie będzie możliwe jego odzyskanie.

 14. 13. Otrzymany kod do gry może być użyty tylko na personalnym koncie. Gigabyte nie jest powiązane z Uplay i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne / dotyczące dostępu, które mogą wystąpić na Twoim koncie Uplay. W przypadku wystąpienia problemu z kluczem, skontaktuj się z obsługą klienta Ubisoft.

 15. 14. W razie jakichkolwiek problemów dotyczących tej promocji prosimy o kontakt pod adresem: promotion@gigabyte.eu

 16. 15. Przedkładając dane rejestracyjne, klient zadeklarował, że wszystkie wymogi do udziału w promocji są spełnione. Jednocześnie, klient zgadza się na warunki przedstawione w regulaminie promocji.

 17. 16. GIGABYTE może zakończyć promocję bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli wykonanie tej promocji nie jest możliwe lub w przypadku wystąpienia innych, nieprzewidzianych okoliczności.

 18. 17. Uczestnik promocji musi zapewnić rzetelność dostarczonych danych. Dane osobowe podane przez uczestników podczas rejestracji będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie przez GIGABYTE na potrzeby opisywanej promocji. Wszelkie dane osobowe przekazane do GIGABYTE będą traktowane zgodnie z zasadami ochrony danych UE i własnej polityki prywatności GIGABYTE, które można znaleźć pod adresem: https://www.aorus.com/privacy-policy.php
©2018 GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. All rights reserved. Term Of Use Privacy Policy